DOEL
parijsmijnstad.nl is een site gemaakt en onderhouden door Chris Vedder. Het doel is informatie te verstrekken over de stad Parijs.
PURPOSE
parijsmijnstad.nl is a site, created and maintained by Chris Vedder. The goal is to provide information about the city of Paris.


GEBRUIK
Tekst is te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt en zijn vrij te gebruiken voor niet-commerciele doeleinden. Foto’s die geen eigendom zijn van parijsmijnstad.nl dient toestemming te worden gevraagd aan de rechtmatige eigenaar.
USE
Texts can be used for the purpose for which they are made and are free to use for noncommercial purposes. Photos that are not owned by parijsmijnstad.nl needed permission and must be requested to the rightful owner.


FOTOMATERIAAL
Mocht er een foto zijn, ondanks alle moeite die is gedaan om alle bronvermeldingen te vermelden, waarvan u de rechten bezit en niet wilt dat de betreffende foto op parijsmijnstad.nl is te zien, laat het weten en de foto wordt verwijderd.
PHOTOGRAPHIC MATERIAL
Should there be a picture, despite all the effort is made ​​to mention all sources, and you have the rights and do not want the picture on parijsmijnstad.nl shows, let me know and the picture shall be deleted.


TEKSTEN/TEKENINGEN
Niet bewust, maar het kan natuurlijk voorkomen dat gebruikte teksten niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. parijsmijnstad.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze teksten, routes, beoordelingen of aanbevelingen, in welke vorm dan ook.
TEXTS / DRAWINGS
Not intentionally, but it can happen that texts used do not always correspond with reality. parijsmijnstad.nl accepts no liability for damage caused by the use of these texts, routes, assessments or recommendations in one form or another.


ONDERHOUD
Op- en aanmerkingen, aanvullingen en tips betreffende parijsmijnstad.nl zijn altijd welkom.
MAINTENANCE
Comments, notes, additions and tips on parijsmijnstad.nl are always welcome.


Chris Vedder